กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๕ ปี โดยมีลำดับพิธีดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีถวายสักการะ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม ได้แก่ เจ้าพ่อหอกลอง พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ฯ รูปหล่อ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม-แสง-ชูโต) จากนั้นเวลา ๐๗.๓๐ น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธาน ในพิธีสงฆ์ (พระสงฆ์ ๑๐ รูป) ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม