กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
    วันพุธที่ ๙ มี.ค.65 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ได้มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.อ.อ. Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ บิน บวง) ผบ.ทสส.มาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ กองทัพไทย ระหว่าง ๗-๑๐ มี.ค.๖๕  โดยทั้งสองฝ่าย เห็นร่วมกันในการประชุมหารือภายใต้กลไกและกรอบความร่วมมือต่างๆที่มีร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

    รมช.กห กล่าวต้อนรับและได้กล่าวถึงความขอบคุณที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห.ได้ส่งไปถึง นรม. ของมาเลเซียที่ได้เดินทางมาพบและได้หารือข้อราชการระหว่างกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ส่วนในด้านการทหาร รมช.กห.ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ทางมาเลเซียสนับสนุนไทยเป็นอย่างดีมาตลอด

    ทาง ผบ.ทสส.มาเลเซีย ได้ขอบคุณในการต้อนรับทั้งในระดับรัฐบาลและกองทัพและได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในทุกระดับโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมาโดยตลอด โดยทางด้านการทหารนั้นได้มีการเยือนระหว่างกันในทุกระดับรวมทั้งทางด้านการศึกษาที่ได้มีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับต่างๆและพร้อมให้การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงระหว่างกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นมากขึ้น