กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๓ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สหรัฐอเมริกา และ การประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สาธารณประชาชนจีน ณ ศาลาว่าการกลาโหม  โดยการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-U.S. Defence Ministers’ Informal Meeting) นาย Christopher C. Miller (คริสโตเฟอร์ มิลเลอร์) รักษาการ รมว.กห.สหรัฐฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ อาเซียน กับ สหรัฐฯ ว่ามีการขยายตัวจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และย้ำถึงยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ ที่เปิดกว้างและเสรี โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียน และต้องการให้ภูมิภาคอาเซียน เปิดกว้าง มีเสรีภาพและเสถียรภาพ ทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพร้อมรับมือกับความท้าทายของภูมิภาคที่สำคัญ ด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย การปกป้องอธิปไตยและโรคระบาด ด้วยการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยกัน ทั้งนี้ กห.สหรัฐฯพร้อมให้การสนับสนุน กห.อาเซียน และร่วมกับ กห.ไทย อย่างใกล้ชิดในความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลต่อไป อาเซียนได้ชื่นชมสหรัฐ ฯ ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลาง และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียน -สหรัฐฯ ปี ๖๔ - ๖๘ โดย พล.อ.ชัยชาญ ฯ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐ ฯในภูมิภาค ทั้งในมิติทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเสรีภาพของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส เคารพในอธิปไตยและกฎกติกาสากล ไทยมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและพร้อมทำงานกับสหรัฐ ฯ ในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล
   ต่อจากนั้น เวลา ๑๕๐๐ พล.อ.ชัยชาญฯ รมช.กห. ได้เข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สปจ.อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-China Defence Ministers’ Informal Meeting) โดย พล.อ.เว่ย เฟิ่งเหอ (Wei Fenghe) รมว.กห.สปจ.ได้กล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทุกประเทศเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จีนในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ ASEAN ยินดีแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเราจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมือและสนับสนุนกันรับมือกับปัญหาทั้ง COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจีนยินดีดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และยินดีสนับสนุนความเป็นแกนกลางอาเซียน พร้อมย้ำว่า ASEAN คือ คู่ค้ารายใหญ่ของจีน ที่เราต่างต้องร่วมกันแก้ปัญหารับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยจีนยืนยันไม่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละประเทศ และพร้อมส่งเสริม เพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนรับมือกับปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติและการก่อการร้าย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ การแก้ปัญหาทุ่นระเบิด รวมทั้งการฝึกและลาดตระเวนร่วมทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ ที่เราจำเป็นที่ต้องยับยังชั่งใจ ไตร่ตรองให้รอบคอบกับการแทรกแซงจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนได้ชื่นชมบทบาทของจีน ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และความพยายามระหว่างอาเซียนกับจีนในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมาอย่างเป็นขั้นตอน ช่วงที่อาเซียนและจีนอยู่ระหว่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยพล.อ.ชัยชาญ ฯ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยยืนยันส่งเสริมความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความไพบูลย์และความยั่งยืนร่วมกัน