กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
          พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.ได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. John C.Aquilino (จอก์น ซี อากีลีโน) ผบ.กกล.สหรัฐอเมริกา(สหรัฐฯ)ภาคพื้นอินโด -แปซิฟิก ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับ ผบ.ทสส.กับผบ.กกล.สหรัฐอเมริกา(สหรัฐฯ)ภาคพื้นอินโด -แปซิฟิก ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ ณ ห้องรับรอง รมว.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม