กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   นาย เซซาร์ บี. ยาโน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ณ ห้องรับรอง รมว.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม