กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
    วันพุธที่ ๒ มี.ค. ๖๕ ณ ศาลาว่าการกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ให้การต้อนรับ นาย Mark Gooding(มาร์ก กุดดิง) ออท.อก./ไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ออท.อก./ไทย  ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมือของทั้งสองประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันประเทศอื่นๆ รวมทั้งด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาทางเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน

    โดย รมช.กห.ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในทุกระดับทั้งในระดับราชวงศ์จนถึงประชาชนทั่วไป และชื่นชมความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันในทุกด้าน อาทิ ทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ทางด้าน ออท.อก/ไทย ได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และหารือเรื่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมถึงกิจกรรมด้านความมั่นคงอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือทางไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย และขอบคุณทางประเทศไทยสำหรับความคืบหน้าทางด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดำเนินมา ซึ่งจะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพื่อพัฒนาความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไป