กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
  พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. ให้การต้อนรับ นาย มาเร็ก ลิบชิตชกี้ (Marek Libricky) ออท. สาธารณรัฐเช็ก/ไทย ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันในความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองและผลิตเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ ศาลาว่าการกลาโหม