กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
พลเอก โคจิ ยามาซากิ ประธานเสนาธิการร่วม กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม