กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธี