กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
     นาย ชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องกัลยาณไมตรี ในศาลาว่าการกลาโหม