กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ  ช้างมงคล รมช.กห. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.อ.บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานภารกิจความมั่นคงทางทหาร ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดย กห. ได้บรรยายสรุปถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย  รวมทั้งแนวความคิดและความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  แผนแม่บทประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ กห. และแนวความคิดการบูรณาการความร่วมมือในการพิทักษ์รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์