กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นาย Geoffrey Quinton Mitchell Doidge ( เจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ) ออท.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้/ไทย ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันที่เป็นรูปธรรม ภายหลังแผนการลงนามในข้อตกลงร่วมกันที่กำลังจัดทำและลงนามร่วมกัน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ได้ย้ำว่า ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องกัน ณ ศาลาว่าการกลาโหม