กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม  ราชวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย  ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ในการนี้มี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะนาย  ทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมในพิธี