กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร
             กรุงเทพ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร กรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม
  วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓