กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๔ ปี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ครบ ๑๓๔ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงกลาโหม ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม ประกอบด้วย เจ้าพ่อหอกลอง ณ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ และรูปหล่อจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม-แสง-ชูโต) โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวงกลาโหม