กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ พล.ร.อ.John C. Aquilino ( จอห์น ซี อากีลีโน ) ผบ.กกล.สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย เพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์
       โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ร.อ.จอห์น’ ที่ได้รับตำแหน่ง ผบ.กกล.สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก และขอขอบคุณ สหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนวัคซีน ๒.๕ ล้านโดส พร้อมตู้เก็บวัคซีน ๒๐๐ ตู้ให้ไทย ต่อจากนั้น ทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในประเด็นต่างๆร่วมกัน ทั้งด้านความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ความสัมพันธ์ทางทหาร การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2021 ความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือ กห.อาเซียน กับประเทศคู่เจรจาและในตอนท้าย ทั้งสองฝ่าย ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ของพันธมิตรที่เก่าแก่และแน่นแฟ้นระหว่างกัน ในการสนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพ เสรีภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจและการเคารพซึ่งกันและกัน