กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับ นาย Suh, Wook ( ซอ อุก ) รมว.กห. สาธารณรัฐเกาหลี ( กล.ต.) และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกลาโหม ระหว่าง ๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๔ โดย กห. ได้จัดกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ หลังจากนั้น รมว.กห.( กล.ต.) ได้เข้าเยี่ยมคำนับ นรม.และ รมว.กห. ณ ห้องรับรอง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นาย ซอ อุก ที่เข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ซึ่งได้ครบความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๓ ปีในปีนี้ โดยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่แนบแน่น และความเชื่อมโยงในภูมิภาคตามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

      นาย ซอ อุก ได้กล่าว ชื่นชมรัฐบาลในการรับมือและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้อย่างดีที่ผ่านมา ขอบคุณไทยที่สนับสนุนฉีดวัคซีนให้กันคนเกาหลีในไทย และสนับสนุนเกาหลีให้ผ่านความยากลำบากจากสงครามที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอบคุณ กห.ที่ผลักดันการหารือยกระดับความร่วมมือเกาหลีและอาเซียนให้เป็นรูปธรรม ในเวทีการประชุม รมว.กห. อาเซียน ทั้งการแสวงหาสันติสุขในคาบสมุทรเกาหลี ความร่วมมือด้านไซเบอร์และเทคโนโลยี และหวังว่าจะได้พบปะพูดคุยระหว่างกันในเวทีระดับต่างๆใกล้ชิดมากขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น เพื่อร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวขอบคุณ เกาหลี ที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้คนไทยในเกาหลีและการร่วมฝึก Cobra Gold ที่ผ่านมา และชื่นชมเกาหลีที่ผลักดันความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างอาเซียน-เกาหลี ในด้านต่างๆ โดยไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมขอบคุณเกาหลี ที่ลงทุนสูงสุดใน EEC ไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยต้องการให้มีการพัฒนาความร่วมมือควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ