กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ