กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
     เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับ นาง suchitra Durai (สุจิตรา ทุไร) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย)/ไทย ในโอกาสที่ ครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่  ณ ศาลาว่าการกลาโหม