กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาให้คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ นาย เข้าอำลา และรับนโยบาย ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม