กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
 
 การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม อาเซียนและการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา
 
    ปีนี้ประเทศไทยของเรา โดยกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน เช่น การรักษาสันติภาพ การฝึกผสมทางทะเล การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การจัดการแนวชายแดนรวมทั้งการเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน
 
   โดยจะเริ่มประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เพื่อกำหนดหัวข้อการหารือในวันที่ ๒๖ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต

      
     ผลประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนนัดแรก ประเทศสมาชิกขานรับ แนวคิดริเริ่ม “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ที่ไทยเสนอ

         ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนและการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา นัดแรกของปี ๒๕๖๒ ทุกประเทศสมาชิกต่างขานรับแนวความคิดว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืนและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาปลายปีนี้
ดูทั้งหมด...