กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   นาย ซอ อุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคำนับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม