1. การท่องเทียวในเขตพื้นที่ทหารและพิพิธภัณฑ์ทหาร  
 
ลำดับ
รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
  1. อุทยานวีรกรรมเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  2. พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  3. อาคารที่ประทับรับรอง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  4. สวนสมุนไพรมูลนิธิกิตติขจรเภสัชเวทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
5.
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร ส่วนของ กองบัญชากองทัพไทย
กองบัญชากองทัพไทย
 
  6.  - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กองบัญชากองทัพไทย
 
  7.  - ศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนเตรียมทหาร
กองบัญชากองทัพไทย
 
  8. สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
กองทัพบก
 
  9.  สวนสนประดิพัทธ์
กองทัพบก
 
  10. สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2
กองทัพบก
 
  11.  สำนักการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กองทัพบก
 
  12. สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(หาดเจ้าสำราญ)
กองทัพบก
 
  13.  สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
กองทัพบก
 
  14. สนามกอล์ฟภาณุรังษี
กองทัพบก
 
  15.  แหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายบุรฉัตร
กองทัพบก
 
  16. พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง จว.ราชบุรี
กองทัพบก
 
  17.  สำนักงานการท่องเที่ยว กรมการทหารช่าง
กองทัพบก
 
  18. พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
กองทัพบก
 
  19. กองพลทหารปืนใหญ่
กองทัพบก
 
  20. กองบัญชาการช่วยรบที่๑
กองทัพบก
 
  21. ศูนย์ฝึกขี่ม้า ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
กองทัพบก
 
  22. สนามยิงปืนรณยุทธค่ายนวมินทราชินี ร.๒๓ พัน.๓ รอ.
กองทัพบก
 
  23. ชมรมขี่ม้าค่ายพรหมโยธี
กองทัพบก
 
  24. พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
กองทัพบก
 
  25. กิจกรรมท่องเที่ยวภายใน รร.จปร.
กองทัพบก
 
  26. สนามกอล์ฟ รร.จปร.
กองทัพบก
 
  27. พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
กองทัพบก
 
  28. แหล่งท่องเที่ยวทหารช่าง
กองทัพบก
 
  29. กิจกรรมสนุกที่ค่ายฝึก A03
กองทัพบก
 
  30. พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
กองทัพบก
 
  31. สนามยิงปืน
กองทัพบก
 
  32. สระว่ายน้ำดงภูเกิด กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
กองทัพบก
 
  33. ศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๑๓ (สนามกอล์ฟจอมพล ป.)
กองทัพบก
 
  34. พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
กองทัพบก
 
  35. พระราชวังบ้านปืน
กองทัพบก
 
  35. ศาลารายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กองทัพบก
 
  36. มณฑลทหารบกที่ ๓๒
กองทัพบก
 
  37. อนุสรณ์ทหารกล้า ฐานห้วยโก๋น
กองทัพบก
 
  38. อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และพิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
กองทัพบก
 
  39. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทัพบก
 
  40. ค่ายโสณบัณฑิตย์
กองทัพบก
 
  41. สถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
  42. ค่ายพักแรม ศูนย์ฝึกทหารใหม่
กองทัพเรือ
 
  43. บ้านพักรับรอง ศูนย์ฝึกทหารใหม่
กองทัพเรือ
 
  44. กิจการสโมสรกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
  45. อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  46. อ่าวมะนาว กองบิน 5
กองทัพอากาศ
 
  47. โรงเรียนการบิน
กองทัพอากาศ
 
  48. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  2. การบริการทางการแพทย์  
 
ลำดับ
รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กองทัพบก
 
 
3.
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
กองทัพบก
 
  4. กรมแพทย์ทหารบก
กองทัพบก
 
 
5.
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กองทัพบก
 
  6. โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
กองทัพบก
 
 
7.
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กองทัพบก
 
  8. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กองทัพบก
 
 
9.
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
กองทัพบก
 
  10. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
กองทัพบก
 
 
11.
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
กองทัพบก
 
  12. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กองทัพบก
 
 
13.
การช่วยเหลือประชาชน
กองทัพบก
 
  14. รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
กองทัพบก
 
  15. โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
กองทัพบก
 
  16. รพ.รร.จปร.
กองทัพบก
 
  17. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กองทัพบก
 
  18. กรมยุทธศึกษาทหารบก
กองทัพบก
 
  19. โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กองทัพบก
 
  20. โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
กองทัพบก
 
  21. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองทัพบก
 
  22. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กองทัพบก
 
  23. โรงพยาบาลรามาธิบดี
กองทัพบก
 
  24. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
กองทัพบก
 
  25. โรงพยาบาลทหารรักษ์ประชาชน
กองทัพบก
 
  26. รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
กองทัพบก
 
  27. รพ.ค่ายสุริยพงษ์
กองทัพบก
 
  28. ศูนย์การเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทัพบก
 
  29. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
กองทัพบก
 
  30. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายใต้กรมแพทย์ทหารเรือ
กองทัพเรือ
 
 
31.
รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ (WESR)
กองทัพเรือ
 
  32. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการแพทย์
กองทัพเรือ
 
 
33.
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองทัพอากาศ
 
  34. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กองทัพอากาศ
 
 
35.
โรงพยาบาลกองบิน 4
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  3.การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ  
 
ลำดับ
รายการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม(ศบภ.กห.)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ ศบภ.สป.   ส.ค.-ก.ย.59
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ ศบภ.บก.ทท.   ส.ค.-ก.ย.59
กองบัญชากองทัพไทย
 
  3. การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ ศบภ.ทบ.   ส.ค.-ก.ย.59
กองทัพบก
 
  4. การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ ศบภ.ทร.   ส.ค.-ก.ย.59
กองทัพเรือ
 
 
5.
การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ ศบภ.ทอ.   ส.ค.-ก.ย.59
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  4.การเกณฑ์ทหารและงานสัสดี  
 
ลำดับ
รายการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
การเกณฑ์ทหารและงานสัสดี
กองทัพบก
 
  2. กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองทัพบก
 
 
3.
สำนักงานสัสดีจังหวัดขอนแก่น
กองทัพบก
 
  4. สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยภูมิ
กองทัพบก
 
 
5.
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
กองทัพบก
 
  6. การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
กองทัพบก
 
  7. กรมทหารราบที่ ๑๗
กองทัพบก
 
  8. สัสดีเรือนจำทหาร
กองทัพบก
 
  9. สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
กองทัพบก
 
  10. พัน.ร.รร.จปร.
กองทัพบก
 
  11. การคัดเลือก การตรวจเลือกทหารกองเกิน
กองทัพบก
 
  12. ความรู้เกี่ยวข้องกับทางทหาร
กองทัพบก
 
  13. ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
กองทัพบก
 
  14. กองการสัสดี
กองทัพบก
 
  15. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
กองทัพบก
 
  16. เกณฑ์ทหารอย่างไรเมื่ออยู่ต่างประเทศ
กองทัพบก
 
  17. ความรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
กองทัพบก
 
  18. รักษาดินแดน (รด.)
กองทัพบก
 
  19. สำนักงานสัสดี จังหวัดน่าน
กองทัพบก
 
  20. สำนักงานสัสดี จังหวัดเชียงใหม่
กองทัพบก
 
  21. สำนักงานสัสดี จังหวัดลำปาง
กองทัพบก
 
  22. กรมกำลังพลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  5.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  
 
ลำดับ
รายการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
กฎหมายทหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
3.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านยุทธภัณฑ์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
5.
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
กองทัพบก
 
  6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทัพบก
 
 
7.
บริการสืบค้นและดูข้อกฏหมายไทย
กองทัพบก
 
  8. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กองทัพบก
 
 
9.
กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ ภัยคุกคามสิทธิ์
กองทัพบก
 
  10. กฎหมายไซเบอร์ กับ ความมั่นคงของชาติ
กองทัพบก
 
  11. กฎหมายที่ควรรู้ กรมจเรทหารบก
กองทัพบก
 
  12. กฎหมายน่ารู้ กมส.สกศ.รร.จปร.
กองทัพบก
 
  13. พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ 2551
กองทัพบก
 
  14. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548
กองทัพบก
 
  15. พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 2547
กองทัพบก
 
  16. รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557
กองทัพบก
 
 
17.
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  6. การศึกษาทางทหาร(ปฏิทินการสอบ, คู่มือการสอบบรรจุเป็นนักเรียนทหารในหลักสูตรต่าง ๆ ของ กห.)  
 
ลำดับ
รายการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร
กองบัญชากองทัพไทย
 
  2. การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
กองบัญชากองทัพไทย
 
  3. การศึกษาทางทหาร (ปฏิทินการสอบ)
กองทัพบก
 
  4. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กองทัพบก
 
  5. ศูนย์การบินทหารบก
กองทัพบก
 
  6. วิทยาลัยการทัพบก
กองทัพบก
 
  7. ศูนย์สงครามพิเศษ
กองทัพบก
 
  8. โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
กองทัพบก
 
  9. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กองทัพบก
 
  10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
กองทัพบก
 
  11. โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
กองทัพบก
 
  12. ศูนย์การทหารราบ
กองทัพบก
 
  13. กองพันนักเรียนที่ 2 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
กองทัพบก
 
  14. ศูนย์การทหารม้า
กองทัพบก
 
  17. ศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองทัพบก
 
  15. โรงเรียนนายสิบทหารบก
กองทัพบก
 
  16. โรงเรียนทหารช่าง
กองทัพบก
 
  17. โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
กองทัพบก
 
  18. โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
กองทัพบก
 
  19. โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
กองทัพบก
 
  20. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
กองทัพบก
 
  21. ศูนย์การกำลังสำรอง
กองทัพบก
 
  22. แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
กองทัพบก
 
  23. ศูนย์การศึกษาค่ายรามราชนิเวศน์
กองทัพบก
 
  24. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
กองทัพบก
 
  25. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
กองทัพบก
 
  26. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองทัพบก
 
  27. แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบ ทบ.
กองทัพบก
 
  28. เตรียมสอบรับราชการในกองทัพ
กองทัพบก
 
  29. ตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมทหาร
กองทัพบก
 
  30. รวมข้อสอบพนักงานราชการ
กองทัพบก
 
  31. กรมยุทธศึกษาทหารบก
กองทัพบก
 
  32. โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
กองทัพบก
 
  33. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กองทัพเรือ
 
  34. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  35. โรงเรียนจ่าอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  36. โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  7. งานราชการทหาร (การเปิดสอบบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้าเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการ ของ กห.)  
 
ลำดับ
รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
การเปิดสอบบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้าเป็น ข้าราชการทหารและ พนักงานราชการ
กองบัญชากองทัพไทย
 
  2. งานราชการทหาร (ข่าวเปิดสอบ)
กองทัพบก
 
 
3.
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทัพบก
 
  4. ประกาศผลสอบ.com
กองทัพบก
 
 
5.
ข่าวสอบทหารกองทัพบก
กองทัพบก
 
  6. แบ่งปันโอกาส เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า
กองทัพบก
 
 
7.
กรมการทหารช่าง
กองทัพบก
 
  8. ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลพลเรือน
กองทัพบก
 
  9. รับบสมัครทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการ 2558
กองทัพบก
 
  10. การเปิดสอบบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้าเป็นข้าราชการทหารของ พล.ร.๒ รอ.
กองทัพบก
 
  11. ข่าวประชาสัมพันธ์ กกพ.รร.จปร.
กองทัพบก
 
  12. ข่าวทหารบก
กองทัพบก
 
  13. รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ
กองทัพบก
 
  14. พล.ม.๑
กองทัพบก
 
  15. สมัครออนไลน์กรมยุทธศึกษาทหารบก
กองทัพบก
 
 
16.
กรมกำลังพลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  8.ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงของทหาร  
 
ลำดับ
รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก
กองทัพบก
 
  2. การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก
กองทัพบก
 
 
3.
โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4
กองทัพบก
 
  4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี
กองทัพบก
 
  5. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกรมการทหารสื่อสาร
กองทัพบก
 
  6. โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองทัพบก
 
  7. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา บชร.1
กองทัพบก
 
  8. ศูนย์การเรียนรู้ พล.ป.
กองทัพบก
 
  9. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพบก
 
  10. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กองทัพบก
 
  11. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพบก
 
  12. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พัน.ร.รร.จปร.
กองทัพบก
 
  13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองทัพบก
 
  14. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.๗
กองทัพบก
 
  15. โครงการในพระราชดำริ - แกล้งดิน
กองทัพบก
 
  16. ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.๓๘
กองทัพบก
 
  17. ช.พัน.๘
กองทัพบก
 
  18. ศูนย์การเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทัพบก
 
  19. ศูนย์การเรียนรู้ฯ พล.พัฒนา 1
กองทัพบก
 
  20. ศูนย์การเรียนรู้ฯ มทบ.16
กองทัพบก
 
  21. ศูนย์การเรียนรู้ฯ บก.ทท.
กองทัพบก
 
  22. ศูนย์การเรียนรู้ กส.ทบ.
กองทัพบก
 
  23. ศูนย์การเรียนรู้ นพค.36 สนภ.3 นทพ.
กองทัพบก
 
  24. ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่
กองทัพเรือ
 
  25. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
กองทัพเรือ
 
  26. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการผลิตไบโอดีเซล กองบิน 46
กองทัพอากาศ
 
  27. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46
กองทัพอากาศ
 
  28. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชย์
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  9.ข้อมูลบริการประชาชนทั่วไป  
 
ลำดับ
รายการ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
 
1.
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  2. การขอรับบำเหน็จบำนาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
3.
การขอทำบัตรต่างๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  4. การขอกองทหารเกียรติยศ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 
5.
การขอรับบำเหน็จตกทอด
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  6. ศูนย์บริการข้อมูลกองทัพบก
กองทัพบก
 
 
7.
สถานีวิทยุกองทัพบก
กองทัพบก
 
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก
กองทัพบก
 
  9. ข่าวทหารบก
กองทัพบก
 
  10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการประชาชน
กองทัพบก
 
  11. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กองทัพบก
 
  12. กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
กองทัพบก
 
  13. กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
กองทัพบก
 
  14. การจัดความรู้ รร.จปร.
กองทัพบก
 
  15. ห้องสมุดทหาร
กองทัพบก
 
  16. การให้บริการที่พัก ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย
กองทัพบก
 
  17. การให้บริการห้องจัดเลี้ยง ณ สโมสร ทบ.
กองทัพบก
 
  18. การตรวจสอบสถานภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
กองทัพบก
 
  19. การให้บริการฌาปนสถาน ทบ.
กองทัพบก
 
  20. โครงการอาชาบำบัด กรมการสัตว์ทหารบก
กองทัพบก
 
  21. ลงทะเบียนข้อมูลบัตรอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก บก.นสศ.และ นขต.
กองทัพบก
 
  22. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองทัพบก
 
  23. สายด่วนเพื่อประชาชน
กองทัพบก
 
 
24.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
  25. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ “ร่วมใจ ทร. ไทย ใสสะอาด”
กองทัพเรือ
 
 
26.
การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
กองทัพเรือ
 
  27. สรุปจำนวนประกาศจัดซื้อจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
 
28.
ส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
  29. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
กองทัพเรือ
 
 
30.
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ
กองทัพเรือ
 
  31. เว็บไซต์กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
 
32.
การบริการประชาชน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองทัพอากาศ
 
  33. การจัดการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองทัพอากาศ
 
 
34.
หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  35. โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
กองทัพอากาศ
 
 
36.
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  37. สำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิง สังเคราะห์สำหรับอากาศยาน
กองทัพอากาศ
 
 
38.
บริการข่าวอากาศ โดยกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  39. ข่าวสารการบิน โดยกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
 
40.
หอสมุดกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  41. ศูนย์ภาษา
กองทัพอากาศ
 
 
42.
วารสารนิรภัย
กองทัพอากาศ
 
  43. วารสารการสงครามทางอากาศ
กองทัพอากาศ
 
 
44.
หนังสือข่าวทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  45. บทความทางวิชาการ
กองทัพอากาศ
 
 
46.
บทความด้านการบิน
กองทัพอากาศ
 
  47. บทความเรื่องอาวุธ
กองทัพอากาศ
 
 
48.
บทความด้านการรักษาพยาบาล
กองทัพอากาศ
 
  49. บทความวิชาการทางการศึกษา
กองทัพอากาศ
 
 
50.
สาระน่ารู้ด้านการเงิน
กองทัพอากาศ
 
  51. ธรรมานุศาสตร์
กองทัพอากาศ
 
 
52.
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  53. ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
 
54.
การฌาปณกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
  55. ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
 
56.
หอประชุมกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
 
       
 
 
  10.โปรแกรมประยุกต์(Application) สำหรับบริการประชาชน  
 
ลำดับ
รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
  1. ความดันโลหิต Prank
กองทัพบก
 
 
2.
โรคลมร้อน (RTA Heatstroke)
กองทัพบก
 
  3. ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน
กองทัพบก
 
  4. GAC ศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ครอบคลุม ทุกบริการเพื่อประชาชน
กองทัพบก
 
 
5.
RTAF e-Library (for iOS)
กองทัพอากาศ
 
  6. RTAF e-Library (for Android)
กองทัพอากาศ